Bestyrelsesmøde, 26.05.15
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Toften d. 26. maj 2015 kl. 08.00

Tilstede: Inge, Ole, Jesper, hans og Stephan
Ref.: Stephan

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Middelfart Kommune, og har fået disse svar fra Jørgen Knudsen:

1. Der er en beboer (medlem af foreningen) som gerne vil påtage sig at udskifte pærer i gadebelysningen på alle veje i området. Hvem kan fortælle hvilken slags pærer der bruges på Toften .

EnergiMidt udskifter pærer på de offentlige veje (Toften) og stier, så det må Grundejerforeningen ikke. Defekte lamper/pærer kan anmeldes på EnergiMidts hjemmeside, eller til Middelfart Kommune, trafik- og vejafdelingen.

2. Er det rigtigt opfattet at kommunen har vedligeholdelsen på cykelstien mod Hyldehøj?

Ja, Middelfart kommune har vedligeholdelsen af den nye sti fra Laksevænget mod Assensvej

3. Der er en lunke på Toften ved Friskolen hvor der altid står vand. Vejkloakken er placeret forkert. Kan der blive rettet.

Ja, og arbejdet er nu udført af kommunen.

4 Hvad er status på noget beplantning mod Assensvej.

Vi kunne starte med stykket mellem sti og grøft til efteråret – har grundejerforeninger nogle ønsker til beplantningen ud over det der står i lokalplan

Bestyrelsen vil hurtigst muligt sørge for, at al information til medlemmerne foregår elektronisk pr. E-mail.
På sidste ordinære generalforsamling fremkom forslag om at ændre vedtægterne vedrørende en præcisering af omstændighederne ved overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen. Bestyrelsen udarbejder et nyt forslag og udskyder beslutningen til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen arbejder på, at få lavet ubetinget vigepligt ud fra vængerne og ud på stamvejen.

Joomla templates by a4joomla