Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Toften afholdt d. 30. september 2015 kl. 08.00

Tilstede: Inge, Ole, Jesper, Hans og Stephan
Ref.: Stephan

Belysning på stisystemet:
Der indhentes tilbud fra to el-firmaer med henblik på, at Grundejerforeningen er interesseret i en abb. ordning ang. udskiftning af pærer i stibelysningen.

Græsslåning sæson 2016:
Foreningen er igang med at indhente tilbud.

Adresseliste:
Indkaldelse til generalforsamling 2016 bliver sidste fysiske omdeling. Herefter foregår al information til medlemmerne elektronisk via email.

Overdragelse af arealer:
Forslag til vedtægtsændring blev forkastet på sidste generalforsamling. Ny ændret tekst afventer næste generalforsamling.
Generelt skal det bemærkes, at man er pligtig til at være medlem af Grundejerforeningen, når man overtager en grund.

Kørsel på vejene:
Der er ubetinget vigepligt fra vængerne og ud på Toften. Det er dog ikke alle steder, at dette er markeret. Ligeledes ville det være rart at få nogle fartsænkende foranstaltninger, både på veje og på stisystemet. Grundejerforeningen tager kontakt til kommunen.

Harmonisk og lovlig bebyggelse:
Efterhånden som der kommer flere og flere huse i lokalplan 137-området, sker der også forskellige ting som måske ikke er helt i overensstemmelse med lokalplanen og byggereglementet." Hvad gør vi?"

Fiber i området:
TreFor har meldt deres ankomst. Foreningen har hjulpet TreFor med omdeling af et informationsbrev, og kan ikke foretage sig yderligere i forbindelse hermed.

Joomla templates by a4joomla