Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Toften afholdt d. 2. december 2015 kl 8,00

Tilstede: Stephan, Inge, Jesper og Ole
Ref.: Ole

Rettighed som bestyrelsesmedlem kontra privat person:

Når et bestyrelsesmedlem handler på bestyrelsens vegne skal bestyrelsens beslutninger respekteres og bestyrelsen orienteres, som oftest skriftligt pr mail. Et bestyrelsesmedlem har som privatperson samme rettigheder som et hvert andet medlem af grundejerforeningen.

Henvendelse fra private firmaer:

Bestyrelsen ser det ikke som sin opgave at fremme private firmaers interesser. Men bestyrelsen kan tage stilling fra sag til sag. Ønsker man f.eks. kontakt med en udbyder af fibernet skal man selv tage kontakt til udbyder.

Gadebelysning:

Der er indhentet tilbud på vedligeholdelse af gadebelysning. Problemer med gadebelysning mailes til grundejerforeningens mail adr. Se toftenmiddelfart.dk. Senere bliver der mulighed for at linke til kommunens hjemmeside og udpege den defekte lampe. Der kommer også en vejledning til hvordan man markerer defekte lamper.

Græsslåning:

I jan 2016 indhentes der nyt tilbud på græsslåning for det kommende år.

E-mail adr. til brug for grundejerforeningen:

Så snart man er blevet grundejer skal man indsende sin e-mail via foreningens hjemmeside toftenmiddelfart.dk. Der bliver ikke udsendt indkaldelser og informationer pr. alm post.

Kasserer:

Kassereren forhandler videre med Middelfart Sparekasse omkring faciliteterne i Netbank, MobilePay og bestyrelsens kontorettigheder.

Skilte og kørsel på vejene:

Bortset fra skilte med gadenavne ved indfaldsvejene til veje og vænger er det grundejerforeningen der skal afholde udgifterne til skiltning ifølge svar fra Middelfart kommune. Der arbejdes videre med at få skilte med nr ved hver ”bi-vænge” samt advarselstavler om børn.

Joomla templates by a4joomla