Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Toften afholdt d. 28. jan kl 10,00 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Inge, Hans, Jesper og Ole
Ref.: Ole

1. Hans har fået henvendelser vedr. højden på træer i skel. Følger de lokalplanen og hegnsloven? Vi undersøger lokalplanen.

2. Enkelt lamper mangler at bliver taget med på kommunens hjemmeside over gadelamper så borgerne kan indrapportere f.eks. sprungne pærer. Ved lejlighed opfordres kommunen til at få opdateret deres hjemmeside. Vængerne kan ikke komme med på kommunens hjemmeside over lamper. Trap el forhøres om de vil/kan udarbejde et rapporteringssystem for sprungne pærer.

3. TreFor har lagt el-forsyningsledninger ned i alle vænger indtil nu og de har ansvaret for vedligeholdelsen

4. Tilbud hjemtages på græsslåning og evt. hegnsklipning til sæson 2016 og tager beslutning.

5. Første overdragelse af arealer til grundejerforeningen er nu gennemført.

6. Kasseren fik bestyrelsens fuldmagt til foreningens konto på netbank.

7. Økonomi: et medlem er i restance p.t.

8. 5-6 skilte med advarsel om børn på gaden sættes op. Nr. skilte til bi-vængerne skal grundejerforeningen selv betale. Bestilling afventer beslutning.

9. Grundejerforeningen må ikke sætte farthindringer på cykelstier. Det er kommunens opgave og beslutning. Men foreningen kan presse på. Vi afventer generalforsamlingen før vi gør mere.

10. Grundejerforeningen har en opgave med , sammen med kommunen, at få udredt sammenblandingen med en anden grundejerforening af samme navn.

11. Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 17 marts kl 19 på Hyllehøjskolen. Indkaldelser udsendes per mail og for sidste gang også som brev i postkasserne, med besked om at fremover er det kun per mail. Samt med besked om at medlemmerne selv har ansvaret for at holde grundejerforeningen opdateret med mail adresse. Lejere på Rokkevænget inviteres til at være med som observatører jf. vedtægterne.

Joomla templates by a4joomla