Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 26. sept. 2016 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Klavs, Hans, Jesper og Ole
Ref.: Ole

Dagsorden:

1. Henvendelse fra Sildevænget 4 vedr lokalplan og skur placering:

Bestyrelsen besluttede, at det ikke er bestyrelsens opgave at forholde sig til forhold på grundejernes egen grund.

2. Udjævning af dige:

Bestyrelsen har forespurgt kommunen om de vil være behjælpelig med af få fjernet voldene ud for Laksevænget nr 1, 3, 5, 7 og 9 så græsslåning bliver mulig. Det har kommunen afslået. Der indhentes tilbud på at få dette fællesareal jævnet på en måde så det kan vedligeholdes kun med slåning fremover. Pris og mulighed drøftes med de berørte grundejere.

3. Beskæring og fjernelse af popler:

Kommunen har afslået at fjerne stød og rester af træer. Efter en kontakt til de 4 berørte grundejere er der stemning for at poplerne helt bliver fjernet. Den mulighed arbejdes der videre med.

4. LIFA og overdragelser:

Lodsejerne betaler LIFA for overdragelsen.

Anlægsgartneren har anlagt græsrabatter på Sildevænget og Stenbidervænget. GT besigtiger snarest vængerne sammen med en repræsentant for vænget mhp overtagelse.

5. Tid og sted for næste møde:

Mandag d. 10 okt. kl 10 hos Stephan.

6. Eventuelt

a) Hans Bak ønsker at udtræde af bestyrelsen.

b) Malene Nørballe Mikkelsen er suppleant og indkaldes til bestyrelsen.

c) Legepladsudvalget arbejder med etablering af en legeplads. Det foreslåes, at denne LEASES, og at den placeres v/ den store sø ud for Rokkevænget

Joomla templates by a4joomla