Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 23. aug. 2016 hos Klavs.

Tilstede: Stephan, Klavs, Hans, Jesper og Ole
Ref.: Ole

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst

3. Økonomi

Ang. indbetaling af kontingenter: Ca. 15 grundejere skal rykkes for betaling.

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver - herunder:

- Korrespondance Jacob Rasmussen Laksevænget 7:

Slåning af fællesarealer.

Grundejerforeningen Toften (GT) har vedligeholdelsespligten på alle fællesarealer. Gartneren kontaktes for at få rettet op på slåning på steder hvor der ikke sker slåning ofte nok. Men der er nogle volde specielt ud for Laksevænget 1, 3, 5, 7 og 9 ikke kan slås fordi de er for stejle. Voldene er skabt af overskudsjord fra de tilstødende grunde og det er usikkert hvem der har givet tilladelse til at deponere jorden som volde. Det var nogle af de første huse der blev bygget i udstykningen. Men skal voldene blive pæne og kunne slås er det nok nødvendigt at de bliver lavere og fladere. GT indhenter tilbud på hvad en entreprenør skal have for at fjerne en del af overskudsjorden og jævne voldene. Herefter vil GT kontakte de pågældende lodsejere for en diskussion af fordeling af omkostningerne. Der er måske også byggeaffald deponeret i voldene.

Beskæring af popler og oprydning mellem grunde på Laksevænget og fællesområde mod øst (mod Langevænget).

Her er kommunen også part. Problemet er ikke løst. Reglerne kan tolkes sådan at det er en sag mellem grundejerne og kommunen som har anlagt det grønne område. Kommunen kontaktes igen. Punktet kommer igen på næste bestyrelsesmøde.

Rabatter på Sildevænget og Stenbidervænget.

Gartneren vil i løbet af september anlægge manglende rabatter. Grundejerne vil blive kontaktet for at gøre opmærksom på at rabatterne skal være fri for jord og byggematerialer m.m.

- Brev til grundejerne:

Snarest vil der blive udsendt eller runddelt et brev til grundejerne for at gøre opmærksom på at aktivitet i forbindelse med byggeri skal foregå inde på egen grund så ikke GT skal betale for genoprettelse efter skader på vej og rabatter.

- Overdragelse af Sildevænget. Status:

Se ovenstående

5. Tid og sted for næste møde:

Mandag d. 10. oktober 2016 hos Hans.

Joomla templates by a4joomla