Tilstede: Malene Mikkelsen, Rasmus Pedersen (Langevænget 23)

Legeplads:
På mødet snakkede vi primært om muligheder for legeplads i området, da det er Rasmus der også tidligere har bragt dette på banen. Vi satte et møde i stand med et firma der sælger legepladser, og dette møde blev afholdt torsdag d. 8. august hvor vi fik mulighed for at spørge ind til regler og retningslinjer. Vi afventer en tilbagemelding fra legepladsproducenten på nuværende tidspunkt (06.09.13).

Beplantning:
Inge Nørgaard har været i kontakt med gartneren i forbindelse med tidspunktet for beskæring af poppelhegnet. D. 1. september har hun talt med Henrik Holmegaard, og han meddeler, at de vil beskære poppelhegnet (og plante de 15 hegnsplanter, hvis muligt for frost) i løbet af de 3 vintermåneder: december, januar eller februar - alt efter, hvor meget sne og frost, vi får ! Han giver Inge et opkald kort tid før de kommer.

Generelt:
Det var egentlig Martin Ølgaard der på generalforsamlingen fik ideen til , at legepladsudvalget også skulle begynde en mere langsigtet plan for beplantningen i området, men dette arbejde er endnu søsat. Vi har talt om løse ideer, og alle er velkomne med ideer til hvordan denne del af udvalgets opgave skal komme videre.
Hovedsageligt er der brug for, at flere ønsker at deltage i legeplads/beplantningsudvalget. For at udvalgets arbejde skal kunne have nogen vægt, må der være flere der bakker op om det. Der må indkaldes til et nyt møde, når vi får noget materiale fra legepladsproducenten, og så må vi håbe at flere vil deltage.

Joomla templates by a4joomla