Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt onsdag d. 26. april kl. 16.00 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Chris, Jesper og Klavs
fraværende: Ole
Ref.: Stephan

Dagsorden:

1. Formalia

Efter afholdt generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Stephan Randahl Bjerre
Kasserer/Næstformand: Jesper Aagaard
Sekretær: Ole Gottrup
Medlem: Klavs Moesgaard Hansen
Medlem: Chris Nørregaard
Suppleant: René Johansen
Suppleant: Anders Winther Johansen
Revisor: Peter Møller
Revisorsuppleant: Malene Mikkelsen

2. Siden sidst

3. Økonomi

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver

4.1. Volde: Entreprenøren er i gang. Jesper rykker ham for en dato for færdiggørelsen (planering og græssåning). Vi har i øvrigt samme gartner som sidste år.

4.2. Legeplads: Bestyrelsen har vedtaget et foreløbigt max.budget på 25.000,- og vi hører fortsat gerne om udvalgets tanker og ideer. Især leasing idéen synes interessant.

4.3. Overdragelse af Langevænget og Laksevænget: Ang. Langevænget sørger Klavs for, at eventuelle kommentarer til overdragelsen koordineres. Ang. Laksevænget har Jesper nu modtaget beboernes kommentarer. Overdragelserne diskuteres videre på næste møde.

4.4. Et medlem har spurgt, hvem der har ansvaret for tegninger af el-forsyningsledningerne med henblik på eventuelle kommende kabelbrud. Bestyrelsen sørger for, at få indhentet disse tegninger.

4.5. Der har flere gange været talt om, at vi skulle forsøge, at "harmonisere" alle GT's lygtepæle. Formanden tager kontakt til Trap El, for et tilbud om en sådan "harmonisering".

4.6. Bestyrelen bruger efterhånden en del tid på administration. Der indhentes tilbud på en såkaldt CMS-løsning, der samler kontakter, indbetalinger, mailadministration og hjemmeside i en samlet løsning.

4.7. På generalforsamlingen blev det efterlyst, om der snart sker noget med beplantningen bag Langevænget ud mod Assensvej. Ole rykker kommunen igen.

5. Tid og sted for næste møde:

Mandag d. 19. juni kl. 16.15 hos Stephan.

6. Eventuelt