Udskriv

Tilstede: Jesper Aagaard, Malene Mikkelsen, Inge Nørgaard, Stephan R. Bjerre
Ikke tilstede: Jens Martin Ølgaard
Referat: Stephan

I forbindelse med den stiftende generalforsamling i ”Grundejerforeningen Toften”, blev det besluttet, at bestyrelsen hurtigst muligt skulle holde et første møde, for at konstituere sig. Mødet er afholdt, og følgende besluttet:
Bestyrelsen:
Formand: Jesper Aagaard
Kasserer: Malene Mikkelsen
Sekretær: Stephan R. Bjerre
Menigt best. medlem: Inge Nørgaard
Menigt best. medlem: Jens Martin Ølgaard

Revisor: Peter Møller
Suppleant: Jan Zederkof

1) Færdiggørelse af grønne områder:
Kommunen mangler at færdiggøre det rekreative område med den lille sø, udfor Rokkevænget. Det er AagaardGruppen, der færdiggør området for kommunen, og dette arbejde forventes færdigt i løbet af de næste måneder. Se også punkt 5)

2) Vedligeholdelse af grønne områder:
Malene har indhentet tilbud. Disse blev diskuteret, og det blev bestemt, at Stephan indhenter tilbud fra Produktionsskolen Middelfart, før der tages endelig stilling til, hvilket gartnerfirma der skal have opgaven.

3) Snerydning:
Malene har indhentet tilbud fra Kim Jacobsen. Det blev vedtaget, at han får opgaven. Malene kontakter ham og laver en aftale for den kommende sæson. Aftalen skal udformes, sådan at vi betaler ”pr. gang”, og sådan at Kim Jacobsen selv skønner, hvornår snerydning er nødvendig.

4) Kontingent indbetaling:
Kontingentet blev allerede på den stiftende generalforsamling fastsat til 1200,- kr. årligt. Malene sørger for at oprette Grundejerforeningens nye bankkonto i Middelfart Sparekasse. Jesper kontakter Jørgen Knudsen, Middelfart kommune, for at få et overblik over alle grundejere, og hvem der skal betale hvor meget i kontingent. Efterfølgende sørger Malene også for, at få udsendt betalingspåmindelse.

5) ”Grundejerforeningen Laksevænget”:
De aftaler, om færdiggørelse af de grønne områder, som Grundejerforeningen Laksevænget tidligere har indgået med Jesper Aagaard beholdes, og de manglende arbejder vil blive udført hurtigst muligt ifl. allerede indgået aftale.
I forbindelse hermed, blev det diskuteret, hvorvidt AagaardGruppen er forpligtet til at sørge for, at også buskene i det grønne bælte ned mod Langevænget bliver klippet ned i 3 meters højde. Ifl. aftale indgået på beboermøde d. 13. juni, skal AagaardGruppen sørge for dette (senest uge 25 d.å.!).
Grundejerforeningen har pt. et indestående på en konto i Middelfart Sparekasse fra tidligere indbetalinger. Det blev besluttet, at det indestående overføres til den nye grundejerforening, og at Laksevængets nuværende grundejere således ikke skal betale kontingent, før kontoen er ”tømt”.

6) Forenings hjemmeside:
Stephan sørger for, hurtigst muligt, at få oprettet en hjemmeside for grundejerforeningen. Adressen bliver: toftenmiddelfart.dk

7) Kommunikation i Grundejerforeningen:
Det blev besluttet, at al kommunikation foregår via foreningens hjemmeside, og i øvrigt på mail. Medlemmer, der ikke kan modtage elektronisk post, må selv gøre foreningen opmærksom på dette.

8) Næste ordinære møde: Medio oktober.

På bestyrelsens vegne...