Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 19. juni kl. 16.15 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Chris, Jesper, Klavs og Ole
Ref.: Ole

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst

3. Økonomi

Kontingent for 2017 opkræves pr mail til betaling 1. juli 2017.

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver

4.1. Jævning af volde - status? Voldene er nu jævnet og i orden og græs er slået.

4.2. Overdragelser - status? Formaliteterne fra Landmåleren er afsluttet.
Jesper Aagaard kontakter et asfalt firma og får udbedret de steder hvor der var bemærkninger. Ole Gottrup får udbedret de steder med asfalt der blev påpeget på Stenbidervænget. Begge sker i forbindelse med asfaltering af Sperlingvænget ca i uge 29, 2017.

4.3. Legeplads - status? Intet nyt

4.4. Arealet "bag" Langevænget? På en mail fra kommunen skriver kommunen at der er bestilt træer til beplantning af de enkeltstående træer på det grønne område mellem Laksevænget og Assensvej. Der sker plantning til efteråret.

4.5. Nyt hjemmesidedesign?
Efter en søgning i markedet viser det sig at der er ret betydelige startudgifter og løbende månedlige betalinger for at bruge et nyt modul.

Stephan har tilbudt at vedligeholde hjemmesiden foreløbig for dette år for en pris af 1000 kr/md. Det har bestyrelsen fundet billigt og accepteret.

5. Tid og sted for næste møde:

Mandag d. 18. sept. kl. 16.15 hos Stephan.

6. Eventuelt

6.1. Henvendelse fra beboer: Fartdæmpning: Forslag om at tage det op med kommunen når Toften bliver åbnet helt igennem. Det vil vi gøre.

6.2 Henvendelse fra beboer: Skraldespande på stierne til hundeluftere m.m.? Tiltag i denne og andre kommuner går mere i retning af ikke at have skraldespande fordi tømning er dyrt og kommunen er ikke indstillet på at betale. I stedet opfordres beboerne til at tage ansvar og være med til at holde rent.