Udskriv

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 18. september kl. 16.15 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Chris, Jesper, Klavs og Ole
Ref.: Stephan

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst

3. Økonomi

     Indbetaling af  kontingent for 2017 er forsinket pga. ny MobilePay-løsning. Den nye aftale er nu underskrevet, og vi forventer at kunne udsende årets opkrævninger omkring 1. oktober.

 4.1. Areal overdragelser - status

     Laksevænget: Jesper Aagaard er netop i gang med at færdiggøre vænget til overdragelse.
     Langevænget: Malene og Steeen Mikkelsen kontaktes for gennemgang, inden endelig overdagelsee.

 4.2. Arealet op mod stien "bag" Langevænget bliver ikke holdt. Hvad gør vi? Kommunen har lovet, at de planter vejtræer og etablerer området "i løbet af efteråret". Så vi ser lige tiden an.

 4.3. To medlemmer stiller spørgsmålstegn ved aflønningen af formanden. Med henvisining til referatet fra 19.06.17, præciserers det, at aflønningen ikke udelukkende dækker vedligehold af hjemmeside, men også andre administrative opgaver i foreningen. Dette som en midlertidig løsning, indtil en mere konstant og fremadrettet løsning skal diskuteres på næste generalforsamling.

 4.4 Roger Hansen Skrillinge Service, Rønnebærgrenen 58 vil gerne afgive tilbud på vintervedligeholdelse. Formanden kontakter ham for tilbud.

 4.5 Et medlem gør opmærksom på, at stien mellem Sildevænget og Stenbidervænget mest består mest af kløver, i stdet for græs. Formanden kontakter vores gartner og får ham til at "sprøjte for kløver".

 4.6 De gamle popler mellem Laksevænget og Langevænget trænger til at blive klippet ned i denne sæson. Foreningen har fået et tilbud fra gartneren, som vi har accepteret. Nedklipningen vil ske i løbet af den kommende vinter.

 4.7 Et medlem spørger til færdiggørelsen af cykelstien i bunden af Sildevænget. Foreningen har mundtligt fået oplyst af kommunen, at resten af stamvejen Toften vil blive færdiggjort "i løbet af 2018". Cykelstien vil formentlig være med i samme runde.

5. Tid og sted for næste møde

 Mandag d. 13. nov. kl. 16.15 hos Stephan

6. Eventuelt

 Den grønne kile mellem Sildevænget og Sperlingvænget ned mod pumpestationen ligner mere en byggeplads end en grøn kile. En henvendelse til beboerne om at rydde op har ikke hjulpet. Vi prøver en gang mere.