Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 13. november kl. 16.15 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Jesper, Klavs og Ole
Ref.: Stephan

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst

3. Økonomi
   - Indbetalinger til årets kontingent er godt i gang. Der mangler dog stadig en del. Kassereren gør regnskabet op pr. 1. dec. 

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver:

 4.1. Overdragelser - er vi helt i mål med alle nuværende vænger?
   - Vi mangler at færdiggøre Langevænget. Klavs tager kontakt til M2M gruppen.

 4.2. Vinter vedligehold/bekæmpelse i sæson 2017/2018?
   - Det er besluttet, at skifte leverandør. Det bliver Skrillinge Service, Rønnebærgrenen 58, Middelfart der står for vinterbekæmpelse sæson 2017/2018.

 4.3. Arealet "bag" Langevænget?
   - Afventer stadig at kommunen går igang.

 4.4. Rabatten langs Toften og langs den nye stamvej. Kommunen skal reparere området?
   - For nuværende foretager vi os ikke noget, men venter på kommunen.

 4.5. Skiltning

   - Vejskilte, infotavle etc.

   - Bestyrelsen indhenter tilbud på 2 info skilte, der skal placeres i hver sin ende af Toften.

 4.6. Rampe ind til Størvænget fra Toften
  - Bliver først lavet, når slidlag lægges på.

 4.7. Størvænget er i det våde efterår delvist oversvømmet, er der færdigkloakeret?
   - Ja

5. Tid og sted for næste møde:
   - 8. januar 16.15 hos Stephan

6. Eventuelt:
   - Ansættelse af ekstern ejerforenings administrator blev diskuteret. Bestyrelsen indhenter tilbud.

Joomla templates by a4joomla