Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 8. januar kl. 16.15 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Jesper, Klavs, Ole og Chris
Ref.: Stephan

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst

3. Økonomi
   - Bestyrelsen diskuterede, om vi, fremadrettet, bør have en opsparing til fremtidig større vedligeholdelse. Vi vil efterlyser medlemmernes holdning på den kommende generalforsamling.

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver:

 4.1. Overdragelser - er vi helt i mål med alle nuværende vænger?
   - Langevænget er nu færdigmeldt og overdraget. M2M Gruppen meddeler, at "hvad angår lunken ved 1. lomme og andre bemærkninger vedr. asfalten, så vil vi få asfaltfirmaet til at kigge på dette, når vi alligevel skal tilkalde dem til færdiggørelse af Størvænget."

 4.2. Arealet "bag" Langevænget?
   - Ole rykker kommunen - igen!

 4.3. Skiltning / Infotavle.
   - Bestyrelsen var ikke tilfredse med det først indhentede tilbud. Chris indhenter nyt tilbud, og Ole spørger kommunen efter et godt, stort og detaljeret kort over området.

 4.4. Ekstern ejerforenings administrator.
   - Stephan har været til møde hos ejendomsadministrator Futurum, Middelfart. Mødet afstedkommer et par forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

 4.5. Forberedelse til årlig ordinær generalforsamling. Der er kun indkommet forslag fra bestyrelsen.

5. Tid og sted for næste møde:
   - 5. marts 16.15 hos Stephan

6. Eventuelt
   - Jesper rykker gartneren for styning af popler. Dette ønskes gjort "i løbet af vinteren".

Joomla templates by a4joomla