Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften afholdt mandag d. 5. marts kl. 16.15 hos Stephan.

Tilstede: Stephan, Jesper, Klavs, Ole og Chris
Ref.: Stephan

Dagsorden:

1. Formalia

2. Siden sidst
 - Popler er blevet stynet mellem Laksevænget og Langevænget. Gartnerens maskiner har lavet dybe hjulspor i græsset. Stephan kontakter ham.

3. Økonomi

 - Alle kontingenter for 2017 er indbetalt.

4. Igangværende og kommende arbejdsopgaver
 - Kommunen har nu plantet små grupper af træer i arealet "bag" Langevænget. Men hvad med resten af området? Ole kontakter kommunen.
 - Ang. skiltning / Infotavle. Vi afventer kommunens afgørelse, formenltig indenfor en lille måneds tid.
 - Grundejerforeningen bør have en digital postkasse. Stephan sørger for oprettelsen.
 - Der har været nogen utilfredshed med snerydningen i denne sæson. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

5. Tid og sted for næste møde
 - Ordinær generalforsamling 2018 afholdes mandag d. 19. marts på Hyllehøjskolen!

6. Eventuelt

Joomla templates by a4joomla