Tilstede: Jesper Aagaard, Malene Mikkelsen, Inge Nørgaard, Stephan R. Bjerre
Ikke tilstede: Jens Martin Ølgaard
Referat: Stephan

Der blev, onsdag d. 3. okt. 2012, afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen. Følgende blev diskuteret:

1) Bilernes for høje fart på Toften:
Toften er en kommunal vej, og som sådan, kan Grundejerforeningen ikke "bestemme over den". Men der var enighed om, at forespørge hos kommunen, hvorvidt der kan etableres bump eller lignende fartnedsættende foranstaltninger. Jesper kontakter kommunen.

2) Friskolens brug af Toften som "parkeringsplads":
Selvom der afholdes store arrangementer på skolen, er bestyrelsen enige om, at det ikke giver de store trafikale problemer.

3) Etablering af ubetinget vigepligt ud fra de små stikveje:
Bestyrelsen kan ikke se, med de forholdsvis få beboere der er i boligområdet, at dette bør være et problem.

4) Grønt bælte mellem Laksevænget og Langevænget:
Der har tidligere været talt om, at alle buske skulle skæres ned til 3 m. højde, uden at der er sket noget. Der står også en del store poppeltræer i skellet. Som det er nu lige nu, tager de for meget sol fra de ”forreste” af Langevængets beboere. Disse bør derfor måske også trimmes. Bestyrelsen vedtog at spørge en anlægsgartner til råds, og holder et møde med ham, onsdag d. 24. okt. kl. 15. Alle de berørte beboere er velkomne til at tage turen rundt langs skellet sammen med anlægsgartneren og bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter komme med en anbefaling.
Ligeledes står der en stor busk ved udkørsel fra Laksevænget, som spærrer for alt udsyn. Igen spørger vi anlægsgartneren til råds.

5) Velkommen til Sildevænget i Grundejeforeningen:
”Siden sidst” er Sildevænget kommet til. De skal derfor også til at indbetale bidrag til Grundejerforeningen. Malene sørger for, at de får tilsendt opkrævninger. Bidrag fra Laksevænget betales stadig af "den gamle Grundejerforening”. Stephan og Malene sørger for dette.

6) Små skilte med husnumre ved indgangen til de små stikveje:
Ifl. beslutning på sidste generalforsamling skulle der indhentes tilbud på sådanne. Både Jesper og Malene havde, uafhængigt af hinanden, indhentet to meget forskellige tilbud. Jesper tager derfor en omgang mere, og indhenter et nyt tilbud. Bestyrelsen vil herefter komme med en anbefaling.

På bestyrelsens vegne...

Joomla templates by a4joomla