Udskriv

Tilstede: Jesper Aaggard, Ole Gottrup, Stephan Randahl, Inge Nørgaard, Malene Mikkelsen
Referat: Malene

Der blev, onsdag d. 26. marts 2014, afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen.

På mødet gennemgik Jesper hvilke ting han havde sat i gang siden generalforsamlingen. Han havde taget kontakt til Middelfart Kommune og fået besked om, at vi kan få sat henvisningsskilte op, som Kommunen vil bekoste. Kommunen vil også sørge for et stort oversigts-skilt ved Toftens begyndelse. Arbejdet med at udbedre den lunke der er ved Toftens begyndelse vil Kommunen også sætte i værk.

Der blev fra Kommunens side givet udtryk for, at vi kan etablere en støjvold mod Assensvej, men det må vi undersøge nærmere, da der tidligere har været givet afslag på henvendelser om lignende projekt.

Grundejerne på Laksevænget 7 har spurgt om man måtte anlægge en vold magen til den støjvold der er ud for Laksevænget 3-5. Bestyrelsen har valgt at sige nej, for ikke at skabe en tendens til alt for mange jordvolde i området. Volden ud for 1-5 er at betragte som et særtilfælde, da den blev etableret før grundejerforeningen blev stiftet.

Bestyrelsen diskuterede, om man skal indstifte en praksis for hvornår grundejerforeningen vil overtage ansvaret for vejene fra dem med ansvaret for anlæggelsesarbejdet. Kan vi sige, at området skal være 80 % bebygget før grundejerforeningen vil overtage? Vi vil spørge Kommunen om der er nogle regler for timingen af overdragelsen.

Der var opmærksomhed på at lamperne på stien ved Laksevænget står skæve.

Det blev aftalt at Holmegård skal slå græsset igen i år, da der blev udtrykt tilfredshed med gartnerens arbejde med græsset. I den kommende sæson skal han også slå græsrabat på Sildevænget, Ole Gottrup fremsender tegning. Stephan har aftalt med Holmegaard, at den tidligere omtalte busk ved udkørslen fra Laksevænget bliver beskåret inden påske, og ligeledes bliver et par manglende buske plantet på skråningen nedenfor Laksevænget 4.

På bestyrelsens vegne...