Udskriv

Deltagere: Jesper Aaggard, Ole Gottrup, Inge Nørgaard, Malene Mikkelsen
Fraværende: Stephan Randahl Bjerre
Referat: Malene

Der blev, mandag d. 12. maj 2014, afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen.

Referatet fra sidste gang blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne sender deres mobilnumre, så de kan tilføjes referatet.

Inge blev valgt til at være bestyrelsens kontaktperson til gartneren. Således at vi i bestyrelsen er klar over hvem der skal informere ham om eventuelle ændringer/tilføjelser i arbejdet.

Malene skal sørge for, at skiltet der viser hvilke grunde der er til salg på Langevænget bliver ajourført.

Ole sørger for at fremsende tegning af græsrabatter på Sildevænget.

Jesper og Ole tager på bestyrelsens vegne et møde med Middelfart Kommune i den kommende uge, for at få afklaret følgende punkter:
• Mulighed for at lave beplantning mod Assensvej, der kan skærme området og virke støjnedsættende. Man kunne plante i to rækker, noget der er hurtigt oppe og noget der vokser langsommere, herefter fjernes det hurtigt voksende.
• Hvordan står foreningen med hensyn til at bestemme over etableringen af eksempelvis jordvolde på de grønne arealer?
• Vil det kræve en vedtægtsændring at indføre en 80 % bebyggelsesprocent, før foreningen overtager det formelle ansvar for stikvejene?

På bestyrelsens vegne...