Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Toften afholdt d. 4. marts 2015 kl. 15.00

Sted: Hos Ole Gottrup
Deltagere: Jesper Aagaard, Ole Gottrup, Inge Nørgaard, Malene Mikkelsen
Fraværende Stephan Randahl Bjerre

Forberedelse til generalforsamling. Vi medbringer medlemslisten, så dem der ankommer til mødet kan krydses af. På den måde er vi klar til når der skal stemmes, og således kan vi også få placeret dem, der er inviteret som tilhørere (lejere) og dem der er stemmeberettigede(ejere). Vi prøver også at få fat i flere medlemmers e-mailadresser, så medlemsprotokollen bliver så ajour som muligt.

Hyllehøjskolens konferencerum er booket til generalforsamlingen fra 16.30 til 18.30. Bestyrelsen mødes klokken 16.30.

Forslag til formand: Inge har foreslået Ole, men Ole ønsker ikke posten. Stephan og Ole er blevet bedt om at spørge rundt mellem medlemmerne. Bestyrelsen ønsker at en beboer i området bliver formand.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jesper, Ole, Stephan og Inge genopstiller, Malene genopstiller ikke, men vil gerne være 2. suppleant. Jesper undersøger om Jan Zederkof vil være 1. suppleant igen. Malene undersøger om Peter Møller vil være revisor igen. Vi mangler en 2. revisor.

Regnskab og budget: Vi er glade for at vinterbekæmpelse ikke har kostet så meget som der var sat af i 2014 men vi holder dog fast i at sætte det samme beløb af på budget 2015. Vi lægger op til at kontingentet bevares på samme niveau.

Oles fremsendte forslag til vedtægtsændring blev gennemgået. Der var enighed om at rette til 80 % og rette overdragne arealer til overdragne vænger. Så forslaget bedre afspejler de ting vi blev enige om på forrige bestyrelsesmøde.

Jesper tager fat i emnerne henvisningsskilte og lunke på Toften igen. Malene kontakter Middelfart Kommune så de ved hvornår generalforsamlingen er, da de har ret til at overvære den.
Ole Gottrup har fremsendt e-mail vedr. korrespondance mellem Middelfart Kommune og Ole Gottrups advokat angående ordet: ”etablering” i lokalplanens punkt 11.2. Middelfart Kommunes svar tages til efterretning og e-mailen vedhæftes dette referat.

Til orientering, Steen og Malene planlægger at lægge slidlag på stikvej 17-27 i 2015.

Joomla templates by a4joomla