Udskriv

Kontingentet for 2019 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 1.500,00 pr. grund. Spørgsmål vedr. kontingent-indbetaling bedes rettet til kassereren