Information om behandling af persondata (GDPR)

Grundejerforeningens dataansvar

Vi vil sikre, at personoplysninger behandles på en måde, som medlemmerne kan være trygge ved.

Personoplysningerne deles ikke med andre udenfor Grundejerforeningen Toften Middelfart (i det følgende GT).

Behandling af personoplysninger

GT registrerer kun oplysninger, der er relevante for foreningens drift. Vi sletter oplysningerne, så snart et medlem opsiger sit medlemskab på grund af fraflytning.
GT beder ikke om, og opbevarer derfor heller ikke, følsomme oplysninger.
Ifølge GT's vedtægter, Kap. 2, § 4, er "medlemmerne pligtige til at indgå i den fælles grundejerforening iht. lokalplan nr. 137 i Middelfart Kommune. "

GT opbevarer og registrerer følgende oplysninger:

• Medlemmets navn (nødvendig)
• Medlemmets adresse (nødvendig)
• Medlemmets mailadresse (nødvendig)
• Medlemmets telefonnummer
• Medlemmets kontingentbetalinger (nødvendig)

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er, at GT har behov for ovennævnte oplysninger om medlemmerne, for at kunne varetage medlemshåndteringen, herunder kontingentopkrævning, udsendelse af indbydelser, beretninger, samt øvrige informationer, der er relevante for medlemskabet.

Den dataansvarlige for GTs persondatapolitik er foreningens formand og bestyrelse.