Gravearbejder i Grundejerforeningen Toften

I forbindelse med graveaktørers gravearbejder på arealer tilhørende Grundejerforeningen Toften, skal Grundejerforeningen overordnet henvise til Middelfart Kommunes Standardregulativ – ledningsarbejder, godkendt af Middelfart Byråd den 5. januar 2009.

Ligeledes henvises til Privatvejsloven* og Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder**

Der henvises også til principperne i Vejdirektoratets vejledning vedr. retablering af kommuneveje efter ledningsarbejder på vejdirektoratet.dk: Retablering_af_kommuneveje_efter_ledningsarbejder.pdf.

Overordnet set gøres opmærksom på, at gravearbejder naturligvis kræver gravetilladelse fra relevante vejmyndighed.


*= LBKG 2015-11-04 nr. 1234 om private fællesveje

**= BEK 2018-06-18 nr. 802 Gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder