Fællesarealer og rekreativ plan

I 2023 vedtog generalforsamlingen at iværksætte en fem-års plan, der skal omlægge områdets fællesarealer, så de får større værdi for både planter, dyr og mennesker. Planen skal bidrage til at skabe et boligområde, der fremmer både biodiversitet, fysisk aktivitet, socialt samvær og livskvalitet for alle beboere.


Grundejerforeningen er et nyere boligområde med forskellige boligtyper (villaer, rækkehuse og lejeboliger). Alle boligerne ligger på lukkede vænger med adgang til store friarealer, herunder fire ubebyggede kiler med cykel-/gangstier og græsarealer, som forbinder området. Der er velfungerende stisystemer i hele området.

Planens formål er at balancere beboernes behov for plads til leg og aktivitet i området sammen med det lokale dyre- og plantelivs behov for levesteder og beskyttelse. Områdets fællesarealer skal invitere til, at man benytter sig af dem til ophold og fællesskab mellem beboerne.

De rekreative og grønne områder er tænkt sammen, sådan at fx legepladser, cykel-/gangstier, fodboldbaner, grønne korridorer i kilerne og små fælles haver er integreret. Der er en ensartet linje i designet af områderne, der får området til at virke som ét boligområde. Udtrykket af området vil være "styret vildt", så det fremstår "naturligt", men stadig pænt at se på og ikke blot tilgroet.

Den grønne plan er udarbejdet, så den i udstrakt grad bidrager til at øge biodiversiteten i området. Store dele af fællesarealerne beplantes med planter (primært hjemmehørende planter), som understøtter biodiversiteten i området. Dvs. beplantningen er valgt ud fra, at den skal tiltrække insekter, sommerfugle, fugle og andet dyreliv.

Den komplette rapport: Grøn, rekreativ plan for boligområdet Toften, Middelfart, der er udarbejdet af havedesigner Dorthe Vinther, findes hos bestyrelsen.

De overordnede principper er:

Overordnet princip

Nedenstående plan indeholder design og beplantning for boligområdets fællesarealer. Der er udarbejdet tegninger af designet for 10 områder. Alle tegninger er udarbejdet i målforhold 1:500 (dvs. 1 cm på tegningen svarer til 5 m). Tegningerne indeholder alle grovere elementer i områderne. Der er illustreret linjer og forløb, stier, bede samt større træer:

Toften tegning 1

Delområde 2:

Toften tegning 2

Delområde 3:

Toften tegning 3

Delområde 4:

Toften tegning 4

Delområde 5:

Toften tegning 5

Delområde 6:

Toften tegning 6

Delområde 7:

Toften tegning 7

Delområde 8:

Toften tegning 8

Delområde 9:

Toften tegning 9

Delområde 10:

Toften tegning 10

Delområde 11:

Toften tegning 11


Ovenstående plan er udarbejdet af havedesigner Dorthe Vinther (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).
Ophavsretten til alt materialet tilhører levehaver.dk og Grundejerforeningen. Vores materiale må ikke kopieres, gengives i original eller ændret form eller distribueres uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra os.