Kontingent, vedtægter og inspektionsrapporter

Kontingentet for 2023 er på generalforsamlingen 2023 fastsat til kr. 1.500,00 pr. boligenhed.
Spørgsmål vedr. kontingent-indbetaling bedes rettet til kassereren.

Foreningens nuværende vedtægter:

Fuld inspektionsrapport for legepladsen ved §3-vandhullet, september 2023:
icons8 pdf 64

Fuld inspektionsrapport for legepladsen ved §3-vandhullet, juli 2022:

Fuld inspektionsrapport for legepladsen ved §3-vandhullet, juni 2021:
icons8 pdf 64

Fuld inspektionsrapport for legepladsen ved §3-vandhullet, oktober 2020:
icons8 pdf 64